Het bestuur bestaat uit 5 leden te weten:
Voorzitter: Johan Smelt, tel 0416 - 353401
Secretaris: Hendrik ter Harmsel, tel. 0183-442907
Penningmeester: Piet Kanselaar tel. 0416-693023
2e voorzitter/muziek: Bertha v.d. Bogerd- van Veen, tel. 0183-442365
Algemeen/muziek: Martha Schmidt-Koekkoek, tel. 0183-442375

 

corrspondentie kunt u richten aan :

H ter Harmsel, tel: 0183 - 442907, Bij geen gehoor 0645482183