Marianne van Iersel

Marianne van Iersel is al jaren bezig met muziek:
speelt blokfluit en gitaar, zingt in koren- en is inmiddels ook dirigent.
“Nadat ik al een aantal jaar zong bij een vocaal ensemble, verdubbelde het aantal zangers. Het bleek handig te zijn dat iemand de leiding nam,
niet alleen bij het instuderen- maar ook tijdens uitvoeringen één en ander muzikaal kon aangeven.
Zo werd ik van ‘zanger’ de muzikaal leider van het ensemble.
In die periode volgde ik ook 2 jaar lang een dirigentencursus van het BZGG.
Wat is het mooi om je zo te verdiepen in muziek, de achtergrond, de betekenis van tekst en dan samen met anderen
aan de slag te gaan met liederen. Te horen hoe de muziek ‘ontstaat’ en je te laten raken door muziek én tekst!
En dit dan over te brengen aan zangers en als koor aan de luisteraars.”