Volgens de statuten is de vereniging opgericht op 4 januari 1960 onder de naam
Christelijke gemengde zangvereniging “Soli Deo Gloria” Andel
Betekenis naam “God alleen de eer”.
Het koor is opgestart op initiatief van de heren A. van Tilborg, dhr. Crielaard en de heer van Burgel. met als dirigent de heer L. Groen uit Heusden. Daarna is het stokje overgenomen door Harm. de Nooij. Sinds het 25-jarig bestaan hebben we verschillende dirigenten gehad met o.a. Lia Kalmthout, uit Waalwijk , Joop van Hemert uit Sleeuwijk, tot 2002, daarna Dick Verbeek uit Werkendam en sinds 2006 zingen we onder begeleiding van Grad van Wijgerden (Brakel). Met tussendoor nog enkele andere dirigenten, die voor kortere tijd dirigeerden. Daarna kwam Niels de Klerk tot 2021 en vanaf oktober 2021 Marianne van Iersel 
In vroeger jaren deed het koor mee aan zangconcoursen en werden verschillende prijzen behaald. In het archief hebben we nog een doos vol met bekers en vaantjes van voorbije jaren.
Al die jaren zijn wij lid geweest van de Ned. Chr. Zangersbond.
Het repertoire bestaat voornamelijk uit christelijke liederen, de voorkeur gaat uit naar de Nederlandse taal, niet iedereen houdt ervan om in een vreemde taal te zingen. Soms is het mooier om het in de oorspronkelijke taal uit te voeren. Voor een gezellige zangavond in de tehuizen in de streek zingen we ook met veel plezier oudhollandse liederen.
Door de toehoorders in verpleeg- en verzorgingshuizen in de streek wordt het ook op prijs gesteld om Nederlandstalig te zingen.